14 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27994

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu :   Kurullarda görev alacak

                          Hükümet Üyeleri.

GENELGE

2011/8

             Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Bu konularda yayımlanmış bulunan 2009/7 ve 2009/21 sayılı genelgeler ile 2009/19 sayılı genelgenin eki yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

Genelgenin ekini görmek için tıklayınız