14 Temmuz 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27994

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

2010/6 SAYILI SEKTREL TANITIM GRUPLARININ KURULUU VE

FAALYETLERNE LKN TEBLDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(HRACAT: 2011/10)

MADDE 1 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Sektrel Tantm GruplarnnKuruluu ve Faaliyetlerine likin Tebliin Kurulu, Ynetim, Denetim ve Sona Erme balkl 4 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Grup; sektr ve/veya rnde faaliyet gsteren Birlik Ynetim Kurulu Bakan/Bakanlarnn ve/veya yelerinin katlm ile en az 5 en ok 11 yeden oluur. Birliin ynetim kurulunda ilgili sektrde faaliyet gsteren yeterli sayda yenin olmamas halinde temsilciler ynetim kurulunca Birliin ilgili sektrdeki genel kurul yeleri arasndan seilebilir. tigal alannda birden fazla sektr bulunan birlikler, en ok ihracat yapt rn/sektrle ilgili tantm grubunda temsil edilir. Grubun oluumuna ilikin dier hususlar ilgili grubun alma usul ve esaslar ile belirlenir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmleri Ekonomi Bakan tarafndan yrtlr.