13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          12 Temmuz 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7211

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Bağımsızlık Töreni’ne katılmak üzere; 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’a giden Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                12 Temmuz 2011

      B.01.0.KKB.01-16-181-514

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7211 sayılı yazınız.

             Bağımsızlık Töreni’ne katılmak üzere, 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’a giden Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI