13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          12 Temmuz 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7210

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve İran’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                12 Temmuz 2011

      B.01.0.KKB.01-06-180-513

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7210 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve İran’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI