13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          12 Temmuz 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7209

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             D-8 14 üncü Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere; 12 Temmuz 2011 tarihinde Nijerya’ya giden Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                12 Temmuz 2011

      B.01.0.KKB.01-06-179-512

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7209 sayılı yazınız.

             D-8 14 üncü Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 12 Temmuz 2011 tarihinde Nijerya’ya giden Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI