12 Temmuz 2011 Tarihli ve 27992 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Melikşah Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLANLAR

- Çeşitli İlânlar