12 Temmuz 2011 Tarihli ve 27992 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/84, K: 2010/121 Sayılı Kararı (28/3/2002 Tarihli ve 4749 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/7/2008 Tarihli ve 5787 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/47, K: 2011/51 Sayılı Kararı (21/6/1934 Tarihli ve 2525 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/3, K: 2011/53 Sayılı Kararı (14/12/2009 Tarihli ve 5941 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/59, K: 2011/69 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30, K: 2011/76 Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562 Sayılı, 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 18/2/2009 Tarihli ve 5838 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


12/7/2011 tarihli ve 279992 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Melikşah Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yayımlanmıştır.