8 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27988

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Görev Dağılımı

GENELGE

2011/7

             Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Bu konularda daha önce yayımlanmış bulunan 2009/6, 2009/20, 2010/10 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

 

 

Görev Dağılım Listesi için tıklayınız.