7 Temmuz 2011 Tarihli ve 27987 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

—  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2011Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 2 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulunun Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.