6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK

B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009                                                                                                       6 Temmuz 2011

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ :   29/6/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-2-490 sayılı yazınız.

             İlgi yazınızla kurulması için görevlendirildiğim Bakanlar Kurulunda;

             1) Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört bakan görevlendirilmesini,

             2) Ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını ve Bakanlar Kurulunun bu suretle teşkilini,

             Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

  1

İstanbul Milletvekili

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

  2

Bursa Milletvekili

Bülent ARINÇ

Başbakan Yardımcısı

  3

Ankara Milletvekili

Ali BABACAN

Başbakan Yardımcısı

  4

Kırıkkale Milletvekili

Beşir ATALAY

Başbakan Yardımcısı

  5

Yozgat Milletvekili

Bekir BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

  6

Hatay Milletvekili

Sadullah ERGİN

Adalet Bakanı

  7

Gaziantep Milletvekili

Fatma ŞAHİN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

  8

İstanbul Milletvekili

Egemen BAĞIŞ

Avrupa Birliği Bakanı

  9

Kocaeli Milletvekili

Nihat ERGÜN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10

Şanlıurfa Milletvekili

Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11

Trabzon Milletvekili

Erdoğan BAYRAKTAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı

12

Konya Milletvekili

Ahmet DAVUTOĞLU

Dışişleri Bakanı

13

Mersin Milletvekili

Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN

Ekonomi Bakanı

14

Kayseri Milletvekili

Taner YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15

Samsun Milletvekili

Suat KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

16

Diyarbakır Milletvekili

Mehmet Mehdi EKER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17

Rize Milletvekili

Hayati YAZICI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

18

Ordu Milletvekili

İdris Naim ŞAHİN

İçişleri Bakanı

19

Bingöl Milletvekili

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

20

İzmir Milletvekili

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

21

Batman Milletvekili

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

22

İstanbul Milletvekili

Ömer DİNÇER

Milli Eğitim Bakanı

23

Sivas Milletvekili

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

24

Afyonkarahisar Milletvekili

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

25

Erzurum Milletvekili

Recep AKDAĞ

Sağlık Bakanı

26

İzmir Milletvekili

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

—————

                      T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     6 Temmuz 2011

         B.01.0.KKB.01-08-3-503

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ  : (a) 29/6/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-2-490 sayılı yazımız.

                          (b) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01/7009 sayılı yazınız.

             1 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun İstanbul  Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kurulması ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.

             İlgi (b) yazınızla yapmış olduğunuz öneri uygun bulunarak, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesi onaylanmıştır.

             2 – Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

             Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

  1

İstanbul Milletvekili

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

  2

Bursa Milletvekili

Bülent ARINÇ

Başbakan Yardımcısı

  3

Ankara Milletvekili

Ali BABACAN

Başbakan Yardımcısı

  4

Kırıkkale Milletvekili

Beşir ATALAY

Başbakan Yardımcısı

  5

Yozgat Milletvekili

Bekir BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

  6

Hatay Milletvekili

Sadullah ERGİN

Adalet Bakanı

  7

Gaziantep Milletvekili

Fatma ŞAHİN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

  8

İstanbul Milletvekili

Egemen BAĞIŞ

Avrupa Birliği Bakanı

  9

Kocaeli Milletvekili

Nihat ERGÜN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10

Şanlıurfa Milletvekili

Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11

Trabzon Milletvekili

Erdoğan BAYRAKTAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı

12

Konya Milletvekili

Ahmet DAVUTOĞLU

Dışişleri Bakanı

13

Mersin Milletvekili

Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN

Ekonomi Bakanı

14

Kayseri Milletvekili

Taner YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15

Samsun Milletvekili

Suat KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

16

Diyarbakır Milletvekili

Mehmet Mehdi EKER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17

Rize Milletvekili

Hayati YAZICI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

18

Ordu Milletvekili

İdris Naim ŞAHİN

İçişleri Bakanı

19

Bingöl Milletvekili

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

20

İzmir Milletvekili

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

21

Batman Milletvekili

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

22

İstanbul Milletvekili

Ömer DİNÇER

Milli Eğitim Bakanı

23

Sivas Milletvekili

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

24

Afyonkarahisar Milletvekili

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

25

Erzurum Milletvekili

Recep AKDAĞ

Sağlık Bakanı

26

İzmir Milletvekili

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı