5 Temmuz 2011 Tarihli ve 27985 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1890   Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim Bakanlığı Arasında Yerel Yönetim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1892   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asi Nehri Üzerinde “Dostluk Barajı” Adı Altında Ortak Baraj İnşa Edilmesi İçin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1895   Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1906    Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar

2011/1907   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1923   Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulmasına Dair Anlaşmanın Feshine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1947   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’nın  Onaylanması Hakkında Karar

2011/1949   Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1951   Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Özellikle Uyuşturucuyla Mücadelede Üçlü Polis İşbirliği Programı Oluşturulmasına Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1952   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1953   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1954   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1955   Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1956   Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler’in Onaylanması Hakkında Karar

2011/1958   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kazakistan’da Kazak İnşaat İşçileri İçin Eğitim Merkezi Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1959   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür ve Sanat Alanlarında 2011-2014 Yıllarına Ait İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1962   İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1969   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1971   Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma’nın Süresinin 15 Şubat 2011 Tarihinden İtibaren 1 Yıl Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2011/1976   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1980   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1987   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Mahalli İdareler Bakanlığı Arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1991   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/2009   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/2010   Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar