4 Temmuz 2011 Tarihli ve 27984 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

KHK/644     Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/645     Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname