3 Temmuz 2011 Tarihli ve 27983 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2021    Birleşmiş Milletler Dördüncü En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ile Türkiye Hükümeti Arasındaki Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1901    Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/2013    İstanbul İli, Silivri İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Kocadere (Aşağıdere) Islah Projesi İçinde Kalması Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2016    Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/2018    Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1900    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2011/1979    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri