1 Temmuz 2011 Tarihli ve 27981 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—   Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile İlgili IDF Hibesi Hakkında Anlaşma

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1933   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Merkez Teşkilatında 11 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Şube Müdürlükleri ile Yeni Kurulan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi, Taşra Teşkilatında Yer Alan Bölge Müdürlüklerine Bağlı Olarak 102 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1934  Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1982  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Bünyesinde; Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğünün Kurulması, Mevcut Bağ Bahçe Kültürleri Müdürlüğü, Tarla Kültürleri Müdürlüğü, Atölyeler Müdürlüğü ile Personel Eğitim Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2011/2007  Rekabet Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Metin TOPRAK’ın Atanması Hakkında Karar

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARI

—   Sınır Tespitine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1985    Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2011/2011  Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği                                  

 

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/58 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/60 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/63 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/65 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri