30 Haziran 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27980

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES OCUK KLTR ARATIRMA VE UYGULAMA
MERKEZ
YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/10/1994 tarihli ve 22095 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ankara niversitesi ocuk Kltr Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Mdr; Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi retim yeleri arasndan ve Ankara niversitesi ocuk Bilim Merkezi Koordinatrlnden birer mdr yardmcs grevlendirir. Mdr yardmclarnn grev sresi en ok yldr. Grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine kalan sreyi doldurmak zere yenisi grevlendirilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.