30 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27980

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                29 Haziran 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-6780

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2011 tarihinde Karadağ Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     29 Haziran 2011

      B.01.0.KKB.01-06-175-491

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29/6/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6780 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2011 tarihinde Karadağ Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI