30 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27980

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA

SÜRESİNİN UZATILMASINA

DAİR KARAR

             Karar No. 994                                                                                                Karar Tarihi: 28/6/2011

             Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 5 inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2011 Cuma günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 28/6/2011 tarihli 1 inci Birleşiminde karar verilmiştir.