29 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27979 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU'NUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     29 Haziran 2011

        B.01.0.KKB.01-08-2-490

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/6/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-1-482 sayılı yazımız.

             Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN görevlendirilmiştir.

             Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu Listesinin ayrıca gönderileceğine bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI