29 Haziran 2011 Tarihli ve 27979 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2011/1918    Bucak ve Köylere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1850    Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığına Rifat İNANǒın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2011/1854    Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2011/2003    2010-2011 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Belirlenen Kotanın Artırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/6/2011 tarihli ve 27979 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.