28 Haziran 2011 Tarihli ve 27978 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2000/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2011/1 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2011/9 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/32 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/6/2009 Tarihli ve 5903 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri