25 Haziran 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27975

YNETMELK

Salk Bakanl (Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanl)ndan:

YATAKLI TEDAV KURUMLARI ENFEKSYON KONTROL YNETMELNDE
DE
KLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Ynetmeliinin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yllk ortalama yatak doluluk oran dikkate alnarak her yz elli dolu yatak iin bir enfeksiyon kontrol hemiresi grevlendirilmesi zorunludur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 Hastane enfeksiyonlar srveyans verileri gnlk olarak toplanp kayt altna alnr. Bildirim arac web tabanl Ulusal Hastane Enfeksiyonlar Srveyans A (UHESA)dr. Salk Bakanlna bal hastanelerin haftalk bildirim yapmalar zorunludur. niversite hastaneleri, zel hastaneler ve askeri hastaneler ise haftalk veya er aylk dnemlerde bildirim yapar.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.