23 Haziran 2011 Tarihli ve 27973 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Gümüşhane İli Merkez İlçesi Arzular Beldesinin İsminin “Arzularkabaköy” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİK

—  Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 22/6/2011 Tarihli ve 1070 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri