22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

TEBL

Maliye Bakanl ve Devlet Personel Bakanlndan:

632 SAYILI KANUN HKMNDE KARARNAMENN

UYGULANMASINA LKN TEBL

2/6/2011 tarihli ve 632 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc Maddesinin (B) Fkras ile 4924 Sayl Kanun Uyarnca Szlemeli Personel Pozisyonlarnda alanlarn Memur Kadrolarna Atanmas Amacyla Devlet Memurlar Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hkmnde Kararname, 4/6/2011 tarihli ve 27954 (Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

Anlan Kanun Hkmnde Kararnameyle 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa eklenen geici 37 nci maddede; kamu kurum ve kurulularnn merkez ve tara tekilat ile bunlara bal dner sermayeli kurulularda, ayn veya haftann baz gnleri ya da gnn belirli saatleri gibi ksmi zamanl alanlar ile yksekretim kurumlarnn aratrma-gelitirme projelerinde proje sreleriyle snrl olarak alanlar hari olmak zere, 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkras ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayl Kanun uyarnca vizelenmi veya ihdas edilmi szlemeli personel pozisyonlarnda 4/6/2011 tarihi itibaryla almakta olan ve 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tayanlardan otuz gn iinde yazl olarak bavuranlarn, pozisyonlarnn vizeli olduu tekilat ve birimde, bulunduu pozisyon unvanyla ayn unvanl 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarna, bulunduu pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrosu olmamas halinde, anlan Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlaryla snrl olmak ve szlemeli personel pozisyonlarna ilikin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alnmak suretiyle Maliye Bakanl ve Devlet Personel Bakanlnca mtereken belirlenen memur kadrolarna, 4/6/2011 tarihinden itibaren altm gn iinde kurumlarnca atanaca hkm altna alnmtr.

657 sayl Kanunun geici 37 nci maddesi kapsamna giren szlemeli personelden;

1 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde szlemeli personel pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrosuna atanacaklar iin bilgi amal olarak (I) sayl Liste dzenlenmitir.

2 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde szlemeli personel pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrosu bulunmayanlarn atanaca memur kadrolar ise anlan maddenin vermi olduu yetkiye istinaden Maliye Bakanl ve Devlet Personel Bakanlnca mtereken belirlenerek (II) sayl Listede gsterilmitir.

Tebli olunur.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz