22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

TEBL

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

IEP ULUSLARARASI ENERJ PETROL GZETM, SERTFKASYON VE

TEKNK HZMETLER ORGANZASYONU TCARET LMTED

RKETNN ONAYLANMI KURULU OLARAK

GREVLENDRLMESNE DAR TEBL

(SGM: 2011/5)

MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafndan 2284 kimlik kayt numaras tahsis edilmi olan IEP Uluslararas Enerji Petrol Gzetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited irketi, MTK Sitesi, 2. Giri, 5746/1 Sokak. No: 9 Kat: 2 amdibi/ZMR, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Tehizat ve Koruyucu Sistemler le lgili Ynetmelikte (94/9/AT) yer alan AT Tip ncelemesi Modl (EK III), rn Dorulama Modl (EK V), Tipe Uygunluk Modl (EK VI), Birim Dorulama Modl (EK IX) ve retim Kontrol Modl Dosya Kabul ile ilgili 7 nci maddenin birinci fkras (a) bendi, (2) numaral alt bendinin son paragraf kapsamnda (Orijinal metin; Art.8.1(b) (ii)), Sanayi ve Ticaret Bakanl tarafndan Onaylanm Kurulu olarak grevlendirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Tebli hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.