22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL GVENLK KURUMU TARA TEKLATI KURULU VE

ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Tara Tekilat Kurulu ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Salk demeleri inceleme ve salk demeleri itiraz komisyonuna ilikin gei hkm

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin 63 nc ve 64 nc maddeleri, 1/12/2012 tarihine kadar uygulanmaz. Bu maddenin yrrle girdii tarihe kadar 63 nc ve 64 nc maddelere gre yaplan ilemler geerliliini korur.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/10/2010

27716