18 Haziran 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27968

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLLNN LLMESNE VE

DEERLENDRLMESNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 "SERMAYE YETERLL ANALZ FORMU"nun "KRED RSKNE ESAS TUTAR" ksmnn "%50 RSK AIRLIKLI BLANO VARLIKLAR GAYRNAKD KREDLER, TAAHHTLER VE TREV FNANSAL ARALAR" blmnn "-KRALAMA LEMLERNDEN ALACAKLAR" satrna (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

"d) Bankann kiralayan olduu ve kiracnn satn alma opsiyonuna sahip olduu bankann mlkiyetindeki, ikamet amal gayrimenkuller veya belediye snrlar dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullere ilikin alacaklar"

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 "SERMAYE YETERLL ANALZ FORMU"nun "KRED RSKNE ESAS TUTAR" ksmnn "%150 RSK AIRLIKLI BLANO VARLIKLAR GAYRNAKD KREDLER, TAAHHTLER VE TREV FNANSAL ARALAR" blmnn "-KREDLER" satrna (a) bendinden sonra gelmek zere aadaki (b) bendi eklenmitir.

"b) Tat ve konut kredileri dndaki tketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yldan (onikinci ay hari) iki yla kadar (yirmidrdnc ay dahil) olan alacaklar"

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 "SERMAYE YETERLL ANALZ FORMU"nun "KRED RSKNE ESAS TUTAR" ksmnn "%200 RSK AIRLIKLI BLANO VARLIKLAR GAYRNAKD KREDLER, TAAHHTLER VE TREV FNANSAL ARALAR" blmnn "-KREDLER" satrna (a) bendinden sonra gelmek zere aadaki (b) bendi eklenmitir.

"b) Tat ve konut kredileri dndaki tketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yl (yirmidrdnc ay hari) aan alacaklar"

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-3 "KONSOLDE SERMAYE YETERLL ANALZ FORMU"nun "KRED RSKNE ESAS TUTAR" ksmnn "%50 RSK AIRLIKLI BLANO VARLIKLAR GAYRNAKD KREDLER, TAAHHTLER VE TREV FNANSAL ARALAR" blmnn "-KRALAMA LEMLERNDEN ALACAKLAR" satrna (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

"d) Bankann kiralayan olduu ve kiracnn satn alma opsiyonuna sahip olduu bankann mlkiyetindeki, ikamet amal gayrimenkuller veya belediye snrlar dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullere ilikin alacaklar"

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-3 "KONSOLDE SERMAYE YETERLL ANALZ FORMU"nun "KRED RSKNE ESAS TUTAR" ksmnn "%150 RSK AIRLIKLI BLANO VARLIKLAR GAYRNAKD KREDLER, TAAHHTLER VE TREV FNANSAL ARALAR" blmnn "-KREDLER" satrna (a) bendinden sonra gelmek zere aadaki (b) bendi eklenmitir.

"b) Tat ve konut kredileri dndaki tketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yldan (onikinci ay hari) iki yla kadar (yirmidrdnc ay dahil) olan alacaklar"

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-3 "KONSOLDE SERMAYE YETERLL ANALZ FORMU"nun "KRED RSKNE ESAS TUTAR" ksmnn "%200 RSK AIRLIKLI BLANO VARLIKLAR GAYRNAKD KREDLER, TAAHHTLER VE TREV FNANSAL ARALAR" blmnn "-KREDLER" satrna (a) bendinden sonra gelmek zere aadaki (b) bendi eklenmitir.

"b) Tat ve konut kredileri dndaki tketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yl (yirmidrdnc ay hari) aan alacaklar"

MADDE 7 Bu Ynetmelik, 2, 3, 5 ve 6 nc maddeleri yaym tarihinden itibaren kullandrlan krediler iin uygulanmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

10/10/200

26669

2

22/3/2008

26824

3

15/8/2009

27320