15 Haziran 2011 Tarihli ve 27965 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULUNUN İSTİFASINA DAİR İŞLEM

—  Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan) Başkanlığında Kurulan 60 ıncı Hükümetin İstifasına Dair Tezkere

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1801    Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1810    Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1834    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkındaki 18/5/2009 Tarihli ve 2009/15007 Sayılı Kararnamenin Beşinci Sırasında Yer Alan Konya İli, Çumra İlçesi, Yenisu Beldesi Arazilerine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2011/1836    İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin İsmi ile Kurucu ve İşleticisi Şirketin Unvanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1837    Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/28)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/3 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/4 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/5 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/6 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri