15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1836

             Ekli “İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin İsmi ile Kurucu ve İşleticisi Şirketin Unvanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 16395 sayılı yazısı üzerine, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                                O. GÜNEŞ                           T. YILDIZ                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGESİNİN İSMİ İLE KURUCU

 VE İŞLETİCİSİ ŞİRKETİN UNVANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 ‒ 2/3/1992 tarihli ve 92/2778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 22/2/1999 tarihli ve 99/12466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ismi yeniden belirlenen "İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi"nin ismi, "İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi" olarak, söz konusu Bölgeyi kurmaya ve işletmeye yetkili "DESBAŞ-İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi"nin unvanı, "DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

2/3/1992 Tarihli ve 92/2778 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/3/1992

21176

 

22/2/1999 Tarihli ve 99/12466 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/1999

23632