15 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27965

TEBL

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

TRKYE TARIM HAVZALARI RETM VE DESTEKLEME MODELNE GRE

2011 YILI RN YALI TOHUMLU BTKLER, HUBUBAT VE BAKLAGL

FARK DEMES DESTENE LKN BAKANLAR KURULU KARARI

UYGULAMA TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2011/28)

MADDE 1 7/4/2011 tarihli ve 27898 sayl Resm Gazete'de yaymlanarak yrrle giren, Trkiye Tarm Havzalar retim ve Destekleme Modeline Gre 2011 Yl rn Yal Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark demesi Desteine likin Bakanlar Kurulu Karar Uygulama Teblii'nin (Tebli No: 2011/21) 4 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"(4) 2011 yl ktl pamuk rn fark demesi destei miktar kilogram bana 35 kr, sertifikal tohum kullanm halinde ise 42 kr olarak belirlenmitir."

MADDE 2 Bu Tebli 7/4/2011 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini, Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.