15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2002 tarihli ve 24898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.