15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSE DEVRESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.