15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

BAKANLAR KURULUNUN İSTİFASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                14 Haziran 2011

B.02.0.PPG.0.12-300-01/6322

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre yeni bir hükümet teşkil edilmesi için 60’ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istifasının kabulünü saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     14 Haziran 2011

        B.01.0.KKB.01-08-1-482

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/6/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01/6322 sayılı yazınız.

             Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası kabul edilmiştir. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür eder, yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI