14 Haziran 2011 Tarihli ve 27964 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 ATAMA KARARI

—  Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU’nun Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2011/46)

 

 YÖNETMELİK

—  İstanbul Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri