11 Haziran 2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1824      Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1825      Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1826      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1827      Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1828      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1829      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1830      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1831      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2011/1843      Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1802      Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/1807      3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar

2011/1809      Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2011/1811      İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında İstihdam Edilen Memurlar ile Sözleşmeli Personelden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesinde Yer Alan Ek Ödemeden Yararlananlara İlave Ek Ödeme Verilmesine İlişkin Karar

2011/1813      Kocaeli İlinde Bulunan Bazı Alanların, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2011/1814      Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe, Prof. Dr. Ender Ethem ATAY’ın Seçilmesi Hakkında Karar

2011/1821      Karayolları Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Kars Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 12 Adet Başmühendislik ile 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Adı Geçen Genel Müdürlüğe Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/1845      Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—     Devlet, Adalet, İçişleri, Maliye, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—     Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adlî Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

 

İLANLAR

- Yargı İlânları