11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961 (Mükerrer)

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/459

             1 – Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adlî Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                           Adalet Bakanı