11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961 (Mükerrer)

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/457

             1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, aynı yerde görevli bulunan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necdet SUBAŞI’nın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/458

             1 – Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (33516) Muhammet Murat ÜLKܒnün,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34501) Seyit Ali KARATOMAS’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (36906) Mecit GÜRSOY’un,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (38103) Mete ERCOŞGUN’un,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (38679) Mustafa TİRYAKİ’nin,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39650) Mehmet Hakkı GÜRPINAR’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39678) İlyas ÖZBEK’in,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39711) Süleyman YAŞAR’ın,

             Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39946) Cihan YILDIZ’ın,

             2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ahmet KAHRAMAN

                  Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/460

             1 – 1. derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine

             Eski E.G.O. Genel Müdürü Ömer ULU’nun atanması, 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Osman GÜNEŞ

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/461

             1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına

             I. Hukuk Müşaviri Murat KOCA’nın atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Osman GÜNEŞ

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/462

             1 – Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Beşir BAYMAZ’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/463

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları Mustafa AYDIN, Erdem ERDOĞAN, Özgür ŞAHİN, Ersin KAPLAN, Hüseyin DİNÇER, Emircan DİLBER, Gökhan BELGE, Özer KARAARSLAN, Serhat SEVER, Adem SİNAT, Ahmet EHLİZ, Fatih KAYA, Atilla DİLMEN ile Yakup AKALP’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/464

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIǒın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/465

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Ercan ŞİMŞEK’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/466

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Ekrem ATBAKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/467

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne Uzm. Dr. İbrahim ŞENTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/468

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Ömer KOCA’nın atanması,

             657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/469

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcılığına, Mesut Cem ERKUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/470

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet VAROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

                                                                                  11/6/2011

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı