11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1821

             1- Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan Kars Bölge Müdürlüğü bünyesinde 12 adet başmühendislik ile 3 adet şube müdürlüğü kurulması,

             2- Adı geçen Genel Müdürlüğe ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması;

             Ulaştırma Bakanlığının 25/4/2011, 1/6/2011 tarihli ve 168, 2381 sayılı yazıları üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                          A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                    F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                  O. GÜNEŞ                        A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                            R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                            N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Liste için tıklayınız.