11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1813

             Kocaeli İlinde bulunan ve ekli kroki ile tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alanların, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi; Değerlendirme Kurulunun uygun görüşüne dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24/3/2011 tarihli ve 2074 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                   S. A. KAVAF                        A. BABACAN                                  H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                      Devlet Bakanı V.

 

           H. YAZICI                                    F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                  O. GÜNEŞ                        A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                            R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                 Ö. DİNÇER                            N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Ekleri için tıklayınız.