11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1824

             12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/3/2011 tarihli ve 6203 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/4/2011 tarihli ve HUMŞ/8284657 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                          M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                 Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                        F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                         Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                        A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                         Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                 T. YILDIZ                                            M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                                     Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                          M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                       Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                             T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkçe ve Yabancı dil metinler için tıklayınız.