11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1788

             Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması; 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 M. AYDIN                              A. BABACAN                                      M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                            A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                   Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

29/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1788 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

ASIL ÜYELER

1- Prof. Dr. Mehmet KARA

2- Rasim ÖZDENÖREN

3- Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

4- Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR