10 Haziran 2011 Tarihli ve 27960 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

SINIR TESPİT KARARI

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 86)

—  Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/29)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)

—  Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 43)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


10/6/2011 tarihli ve 27960 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulunun 922 sayılı Kararı yayımlanmıştır.