8 Haziran 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/1754     Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2011/1688     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği

—  Tunceli, İzmir ve Bingöl Depremlerinde Zarar Gören Afetzedeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

—  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/8)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartları'na Dair Tebliğler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 9 Adet Bakanlık Kurulması, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'ler yayımlanmıştır.