7 Haziran 2011 Tarihli ve 27957 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

—  Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009

—  DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

—  DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazi Üniversitesi Turizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-10)

—  Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/6/2011 Tarihli ve 2011/54 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/6/2011 Tarihli ve 2011/55 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartları'na Dair Tebliğler yayımlanmıştır.