3 Haziran 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27953

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

6110 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesi ile 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası “Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hakimlidir.” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesi; “Bu Kanunla, 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yetkilendirme veya tayin işlemleri yapılır ve bu mahkemelerin tek hâkimli olarak çalışmaya başlayacakları tarih belirlenerek Resmî Gazete’de ilân edilir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ve ilân edilen tarihe kadar heyet hâlinde çalışmaya devam eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, tek hâkimli asliye ticaret mahkemelerinin faaliyete geçmesine ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 16.05.2011/879

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasını “Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hakimlidir.” şeklinde değiştiren, 6110 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve aynı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi dikkate alınarak, ticaret mahkemelerinin 25/7/2011 tarihinden itibaren tek hakimli olarak çalışmaya başlamalarına, 25/7/2011 tarihine kadar ticaret mahkemelerinin heyet halinde çalışmaya devam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.