29 Mayıs 2011 Tarihli ve 27948 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1703       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2011/1736       Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1738       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Atılım Üniversitesi Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/5/2011 tarihli ve 27947 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de; Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.