28 Mayıs 2011 Tarihli ve 27947 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1720       Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus Cumhuriyeti, Devlet Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/1722       Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Krallık Ağır Organize Suçlarla Mücadele Teşkilatı Mali İstihbarat Birimi (UKFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/1790       Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Kanada Finansal İşlem ve Bildirim Analiz Merkezi (FINTRAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanına İlişkin Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/1794       Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/85)

—  Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/10)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/11)

—  Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/5/2011 tarihli ve 27947 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de; Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.