25 Mayıs 2011 Tarihli ve 27944 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1689      Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Taşra Teşkilatında, İl Müdürlükleri Bünyesinde Toplam 27 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması, Bitlis İl Müdürlüğüne Bağlı 1 Adet Şube Müdürlüğünün Bağlantı Değişikliği Yapılarak Zonguldak İl Müdürlüğüne Tahsisi Hakkında Karar

2011/1724      Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Olarak Dr. Mehmet Murat YARDIMCI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2011/1414      Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2011/1761      Yalova Eski Valisi Yusuf Erbay’ın Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

—  Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No: 2)

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 4)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

—  Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/22)

—  Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/5/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri