18 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27938

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  17 Mayıs 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-5365

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 13/5/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-5306 sayılı yazımız.

                         b) 13/5/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-160-432 sayılı yazınız.

             Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Paneli ile Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 15 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Finlandiya ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın seyahati 16 Mayıs 2011 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        17 Mayıs 2011

      B.01.0.KKB.01-06-161-437

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 13/5/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5306 sayılı yazınız.

                         b) 13/5/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-160-432 sayılı yazımız.

                         c) 17/5/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5365 sayılı yazınız.

             Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Paneli ile Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Finlandiya ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın seyahati 16 Mayıs 2011 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli olması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI