17 Mayıs 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27937

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

             Karar Tarihi    : 5/5/2011

             Karar No          : 159

             1 - Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33815 Osman ÇIRAK

             2 - Kayseri İdare Mahkemesi Başkanı 33616 Ramazan EROL

             3 - Danıştay Tetkik Hâkimi 37897 Hamza EYİDEMİR’in,

             Danıştay Üyeliğine seçilmelerine,

             Karar verilmiştir.