15 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27935

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                  13 Mayıs 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-5306

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Paneli ile Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 15 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Finlandiya ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        13 Mayıs 2011

      B.01.0.KKB.01-06-160-432

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/5/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5306 sayılı yazınız.

             Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Paneli ile Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Finlandiya ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI